• Ring: 0771-400 100
  • E-post:

Spärra

Har du förlorat din telefon och vill spärra ditt abonnemang ring 020 103 001. Observera att du endast kan spärra ditt nummer vid stulen/borttappad mobil när du ringer detta nummer. Alla övriga frågor hänvisas till kundservice på nummer 0771-400100.