• Ring: 0771-400 100
  • E-post:

Reparation & service

Mobiltelefoner
För att du som kund ska känna dig extra trygg lämnar vi på Qall tillsammans med våra samarbetspartners ett års produktgaranti.
Kontakta vår Kundservice på 0771-400 100 för mer information och hjälp med din produkt.

Garantin omfattar fel som är fabriksrelaterade och som inte beror på någon yttre påverkan. Till exempel fukt- eller tappskador.

Vi rekommenderar också att du alltid läser bruksanvisningen till din produkt. På så vis undviker du handhavandefel men också för att få information om tillverkarens egna garantier, som ibland kan vara längre än ett år.