• Ring: 0771-400 100
  • E-post:

Inställningar

Här hittar du information om guider och inställningar

Installationsguide för Cisco-box (bredbandstelefoni)

Inställningar för mobilsurf till Android-telefon

Inställningar för mobilsurf till iPhone

Inställningar för vidarekoppling

Installera röstbrevlåda

Övriga inställningar

Manuella inställningar för SMS
Om du inte kan skicka SMS så gå in på meddelande och inställningar, skriv sedan in meddelande-centralnummer +46708000708.

Manuella surfinställningar
Om du inte får de automatiska inställningarna till din telefon kan du gå in under inställningar och skriva in Qall Internet som namn och ange APN-adressen: services.telenor.se

Mailinställningar
Gå in på mailkontots inställningar och säkerställ att din smtp-server är inställd på ”smtp.euromail.se”