• Ring: 0771-400 100
  • E-post:

Allmänna villkor

Här kan du läsa våra allmänna villkor.

Uppdatering av allmänna villkor mars 2018

Vi har uppdaterat och förtydligat våra allmänna villkor. Detta innebär kortfattat följande:

  • Vi har gjort en generell uppdatering av språket i villkoren för att förtydliga och förenkla för dig som kund.
  • Vi har förtydligat att vi har möjlighet att ändra den bakomliggande tekniken i vår tjänst, exempelvis vad gäller teknisk utformning eller bakomliggande operatör, så länge detta inte påverkar tjänsternas kvalitet, prestanda eller pris. Vi kommer i så fall meddela dig som kund senast 30 dagar före en sådan förändring träder ikraft.
  • Vi har förtydligat att vi har rätt att skicka meddelanden till dig som kund via epost till den adress du angivit till oss.
  • Vi har förtydligat att vi har rätten att överlåta det avtal vi ingått till en tredje part för det fall vår verksamhet överlåts till en sådan part.
  • Vi har förtydligat dina rättigheter som kund att under vissa förutsättningar säga upp avtalet vid villkorsändringar som är till nackdel till dig som kund.