• Ring: 0771-400 100
  • E-post:

Toppresultat för Qalls kundservice!

September 15. 2015 | Kategori: Effektivisering, Kundservice, Qall

Kundnöjdheten inom telekom har de senaste åren ökat från ett snitt på 65 % upp till 69 % kundnöjdhet.
Den senaste mätningen för 2014 toppades av Telia med 70,8 % kundnöjdhet.
Servicenivån är en av de absolut viktigaste parametrarna för kundnöjdheten.

Bild Svenskt kvalitetsindex 2014

Vi arbetar systematiskt med att följa upp och utveckla den service vi ger våra kunder.
Arbetet sker utifrån ServiceScore® som mäter servicenivån utifrån kundernas förväntningar.

I den senaste mätningen så fick Qalls kundservice ett resultat på 74 % kundnöjdhet!

Resultatet kommer efter ett kontinuerligt arbete med högt ställda krav på medarbetarna och en lyhördhet gentemot våra kunders servicekrav.

Vi är jätteglada över resultatet som är topp i branschen men kommer fortsätta arbeta hårt för att nästa mätning ska ge ännu bättre resultat.

servicescore