• Ring: 0771-400 100
  • E-post:

Qall brandlarm

Brandskydd när du inte är hemma

Med vårt mobila brandlarm får du en chans att begränsa skadan eller till och med förhindra skadan som uppstår vid en eventuell brand på kontoret eller hemma.

Larm via SMS
Vid rökutveckling får du ett SMS så att du snabbt kan ta dig platsen och larma brandkåren.

Larmcentral
Larmcentralen kontaktar dig för att vägleda dig att hantera situationen.

Kontaktlista
Om du inte kan svara, kontaktar vi de personer som finns i den kontaktlista du anger till oss.

Om vill beställa eller veta mer ring vår kundservice på telefonnummer 0771-400 100.